Εύκολη εναλλαγή λειτουργιών

Λειτουργία Auto

Προσαρμόζει αυτόματα την απορροφητική ισχύ ανάλογα με τις επιφάνειες, βελτιστοποιώντας τη διάρκεια της μπαταρίας.

Λειτουργία Eco

Έως 60 λεπτά διάρκεια λειτουργίας* Ιδανική για περισσότερο καθάρισμα σε όλες τις επιφάνειες.

Λειτουργία Boost

Εντατικό καθάρισμα για πολύ βρώμικες επιφάνειες.

1Δοκιμή απορροφητικότητας στο σημείο εισόδου, με γεμάτο κάδο, και σε λειτουργία μέγιστης ισχύος, βάσει προτύπου EN 60312-1 CL 5.8 και 5.9 σε σύγκριση με άλλες σκούπες στικ της αγοράς (δεδομένα πωλήσεων από Νοέμβριο 2018 έως Οκτώβριο 2019).